Bestuur

Voorzitter:                         Wiebren de Vries

Secretaris:                          Folkje Doeksen

Penningmeester:            Jan van de Wiel

Het bestuur en vrijwilligers opereren op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële vergoedingen voor hun werkzaamheden ten behoeve van het Inloophuis.