Bestuur

Voorzitter:                        Wiebren de Vries

Secretaris:                        Folkje Doeksen

Penningmeester:            Jan van de Wiel

Het bestuur en vrijwilligers opereren op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële vergoedingen voor hun werkzaamheden ten behoeve van het Inloophuis.

ANBI beschikking Belastingdienst